Riemprobleem

Riemprobleem

Een blower die via een riemoverbrenging wordt aangedreven toont op een bepaald moment een wijziging in het trillingsbeeld.

We zien een toename van de laagfrequente trillingsenergie. Als we dit meer in detail bekijken zien we vooral trillingen bij 0,16 Order en veelvouden.

We vermoeden dat deze trillingen veroorzaakt worden door een probleem met de riemoverbrenging. Er wordt geadviseerd om de riem te inspecteren en indien nodig te vervangen.

Enkele weken later worden de riemen geïnspecteerd en blijken ze inderdaad zwaar beschadigd.